Wednesday, February 7, 2007

Kopiera brevet nedan och maila till alla du känner!

Vill du så kan du så får du
En kulturfestival
26 maj i Slottsparken, Malmö

Det ska bli en festival. Alla som vill kan ställa ut sina fotografier, målningar eller skulpturer. Spela upp sina teaterpjäser, sjunga, dansa eller jonglera. En kulturfestival där alla uttryckssätt är välkomna och det är Du som är utställaren.

Den offentliga platsen är idag inte avsedd för alla. Samhällets styrs av kapital och av få människor med makt. Vi har valt att inte ta omvägen genom ”medgivande” och ”godkännande”. Medvetet har vi valt att inte söka något tillstånd den 26 maj i Slottsparken. Det är viktigt att du som ställer ut är medveten om detta.

Vi är många som vill och tillsammans är vi starka. Under festivalen önskar vi att Slottsparken fylls av åtskilliga utställare och en stor publik. Att vi gemensamt skapar en rolig, skön och spännande kulturfestival. Utskick av pressmeddelande sker veckan innan festivalen. Vi vill skapa debatt och diskussion kring vem gatans plats egentligen tillhör.

Det är betydelsefullt att vi är många som samlas den 26 maj. Sprid Vill du så kan du så får du-festivalen.
Informera om http://www.villdusakandusafardu.blogspot.com/ där vi uppdaterar och sprider aktuellt information om vad som pågår. Maila gärna om du vill medverka. Vill du berätta om det du vill uttrycka, har du frågor eller vill skriva vad du känner om festivalen kontaktar du oss på villdusakandusafardu@hotmail.com.

Besökare och utställare, vi ses i Malmö den 26 maj i Slottsparken!

No comments: