Wednesday, May 16, 2007

lite mer än en vecka kvar!!

det börjar dra ihop sig, det är bara lite mer än en vecka kvar och nu ägnar vi tiden åt att sprida, sprida och sprida festivalen. hjälp oss. alla ska få höra talas om den, alla ska veta att det är Vill du så kan du så får du-festival den 26 maj! att den äger rum i både Malmö och i Göteborg. I slottsparken, i kungsparken.

sprid sprid sprid sprid

låt alla du känner veta
.en festival av alla,för alla.

1 comment:

Anonymous said...

malmö och göteborg.................här kommer vi!!!!!!